Farver


Når i får leveret billeder fra netpixel.dk, kan i være sikre på, at farvegengivelsen er så tæt på virkeligheden som muligt. Ved redigering og justering af bryllupsbillederne, benyttes der kalibreret udstyr i alle led i processen. Kalibrering af kamera/RAW converter foretages udfra et farve referencekort.

I løbet af fotograferingen tages et billede af et farvereferencekort. Når billederne efterfølgende læses ind på computeren, så justeres farverne efter farvereferencekortet. Der benyttes en kalibreret LCD farveskærm med et stort farverum, når billederne justeres i PhotoShop.

Udprintning af billeder skal i selv foretage, og billederne leveres med farveprofilen sRGB indlejret. Så godt som alle on-line print tjenester understøtter denne farveprofil.