DubleringFor at sikre, at der ikke riscikeres at miste billeder, som følge af fejl på fotoudstyr, så har jeg forsøgt at dublere så meget af udstyret som muligt.

Der er lavet følgende tiltag:


Parallel skrivning til hukommelseskort
De spejlreflekskameraer som benyttes, har mulighed for at skrive billeder til to hukommelseskort samtidigt. Dette er fast procedure hos begge fotografer, og det sikrer, at hvis uheldet er ude, og et af hukommelseskortene bliver defekt under fotograferingen, så har vi et identisk sæt billeder på det andet hukommelseskort.


Dubleret kamerahus, objektiver og flashenheder
Begge fotografer har to kamerahuse med og et passende antal objektiver og flashenheder. Hermed er vi sikre på, at kunne fortsætte fotograferingen, hvis en enhed skulle fejle.


Dublering af billeder
Umiddelbart efter at fotograferingen er afsluttet, så laves der en kopi af alle billeder på mobile harddiske, så der haves to identiske sæt. Hver fotograf får et sæt billeder med hjem, så vi har et komplet sæt billeder opbevaret på to adresser.


Opbevaring af digitale billeder
Der leveres to identiske sæt billeder til jer på CD eller data DVD. Det ene sæt er jeres sikkerhedskopi. Derudover opbevarer jeg også jeres billeder i min. 5 år på to forskellige adresser. Et nyt sæt kan rekvireres, hvis jeres egne skulle bortkomme.